logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Mūsu vērtības ir mūsu rīcības atskaites punkts

Mūsu vērtības ir mūsu rīcības atskaites punkts un tās ir pamats mūsu darbībai. Mūsu vērtības ir atbildība, pieredze un profesionalitāte. Tās ir mūsu darbības pamatā jau vairāk nekā 10 gadus kopš Institūta dibināšanas 2006.gadā. Šogad atzīmējot savu pastāvēšanas 10 gadu jubileju varam teikt, ka mūsu atbildība ir organizēt un vadīt pasākumus sekojot augstākajiem profesionalitātes un ētikas standartiem. Mēs vēlamies iedrošināt, motivēt un veicināt savu klientu attīstību ilgtermiņā. Mēs cenšamies sniegt kvalitāti, kas pārsniedz cerēto, piesaistot savas jomas labākos profesionāļus, orientējoties uz klientu un veicot nepārtrauktus uzlabojumus.

Mēs lepojamies ar savu klientu atsauksmēm un mūsu darba augsto novērtējumu. Šai nedēļā esam saņēmuši īpašu pateicību no Murjāņu Sporta ģimnāzijas par apmācības organizēšanu un vadīšanu pedagogiem un treneriem. Mums ir prieks gadu no gada satikt jau esošos klientus. Klientu atsauksmes priekš mums ir patiess iedvesmas avots.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" un MK noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1. panta otro daļu un prasībām MK noteikumi Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Noteikumi nosaka, ka programmas apjoms nedrīkst būt mazāks par 8 akadēmiskajām stundām. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām programmas ir saskaņotas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā pedagogiem (A programmas):

 • "Bērnu tiesību aizsardzība" (8 ak. stundas)

Pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem (saimnieciskajiem) darbiniekiem:

 • "Bērnu tiesību aizsardzība" (8 ak. stundas)

Lasīt tālāk ...

Lekcijas sociālās aprūpes jomā strādājošiem

Lai gūtu atbildi uz kādu konkrētu jautājumu vai sniegtu ieskatu kādā tēmā, sociālās aprūpes jomā strādājošiem esam izstrādājuši specifiskas lekciju tēmas. Speciālisti ar prieku viesosies Jūsu telpās! Lūk jaunākās lekciju tēmas sociālās aprūpes jomā strādājošiem.

 • "Tendences labas pašsajūtas un vispārējās enerģijas palielināšanai"
 • "Relaksācijas vingrinājumi stresa normalizēšanai"
 • "Veselīgi ieradumi un vadlīnijas veselīgākas dzīves sākumam"
 • "Darba kolektīva enerģijas spēks un virzītājspēks"
 • "Kā veidot savu profesionālo darba garderobi?"
 • "Apģērbs, aksesuāri, krāsas un to saskaņošana"
 • "Paštēla veidošana darba vidē"

Lasīt tālāk ...

Individuālā A programmu apguve pedagogiem

Aicinām pedagogus, sociālos pedagogus, klases audzinātājus, skolas psihologus un pedagoģiskos darbiniekus pieteikties individuāllai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei (viens pret viens):

 • A programma "Riska grupas bērnu mācīšanās un uzvedības īpatnības", 12 ak. st.
 • A programma "Skolēnu mācīšanās un sadarbības prasmes un to attīstīšana", 12 ak. st.
 • A programma "21.gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi", 12 ak. st.
 • A programma "Pozitīvās mācību motivācijas attīstīšana", 12 ak. st.
 • A programma "Skolotāja uzvedības stils un komunikācija", 12 ak. st.

Programmu apguvei pieteikties iespējams jebkurā laikā. Uzzināt norises laikus, saņemt detalizētu programmas saturu un pieteikt savu dalību iespējams zvanot uz mobilo tālruni 26661496 vai rakstot uz e-pastu info@ sii.lv.

Lasīt tālāk ...

Lekcijas pedagogiem un skolu darbiniekiem

Nereti ir kāds konkrēts jautājums, kurš ir aktuāls skolas kolektīvam vai kolektīvam ir nepieciešama uzmundrinājuma un gandarījuma dzirksts. Lekcijas ir lieliska iespēja kā to gūt un ar prieku viesosimies Jūsu skolā! Šeit esam apkopojuši mūsu speciālistu jaunākās piedāvātās lekciju tēmas pedagogiem un skolu darbiniekiem:

 • "Mūsdienu bērnu audzināšanas izaicinājumi"
 • "Pedagoga profesionālais tēls izglītības iestādē"
 • "Pedagoga un vecāku loma bērna karjeras izvēlē"
 • "Pedagoga loma bērna personības attīstīšanā"
 • "Pozitīvās mācību motivācijas attīstīšana"
 • "Kā palīdzēt bērnam gūt iedvesmu mācīties?"

Lasīt tālāk ...

Speciālistu lekcijas skolēnu vecākiem

Priecāsimies viesoties pie jums skolā ar mūsu speciālistu lekcijām skolēnu vecākiem, lūk ieskats dažās no tām:

 • "Kā palīdzēt savam bērnam būt veiksmīgam?"
 • "Kā palīdzēt bērnam gūt iedvesmu un motivāciju?"
 • "Kā palīdzēt bērnam gūt iedvesmu mācīties?"
 • "21. gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi"
 • "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?"
 • "Burvju vārdiņi sarunā ar bērnu"
 • "Kā veidot bērnā veselīgu pašapziņu?"

Lasīt tālāk ...

Lekcijas bērniem, vecākiem un darbiniekiem

Institūta pasniedzēji un psihologi piedāvā lekcijas vecākiem, bērniem, pusaudžiem un skolniekiem par dažādām aktuālām un interesantām tēmām. Lekcijas tiek organizētas gan Institūta telpās Rīgas klusajā centrā, gan izbraukumā pie klienta. Lūk, īss ieskats lekciju klāstā.

Lasīt tālāk ...

Koučings komandas attīstībai

Izmanto koučingu, kas Tev palīdzēs tikt skaidrībā par savām vēlmēm, mērķiem un ļaus Tev ieraudzīt iespējas. Veicini un ietekmē savu izaugsmi un rezultātu sasniegšanu profesionāla kouča vadībā. Sper soli un piesakies sesijai!

Lasīt tālāk ...

© 2016  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv