top of page
Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k

40 STUNDU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES KURSI BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ TIESNEŠIEM, PROKURORIEM, JURISTIEM, ADVOKĀTIEM

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", īstenojam profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām, programmas ir saskaņotas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Kursi bērnu tiesību aizsardzībā advokātiem

Sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. panta pirmās daļas 19.2 punktā minētie zvērinātie tiesu izpildītāji, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju palīgi un zvērinātu advokātu palīgi, ja viņiem ir tiesības aizvietot attiecīgi zvērinātus tiesu izpildītājus vai zvērinātus advokātus,  speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā apgūst atbilstoši šai programmai.

18.03.2017.
Ieskats kursos International School of Riga

Video ieskats Institūta lektoru vadītajos kursos International School of Riga kolektīvam. Aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties.

Tā bija aizraujoša un pieredzes bagāta diena un mēs esam gandarīti par to. Paldies kursu dalībniekiem par pozitīvajām atsauksmēm.

bottom of page