top of page
Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k

 

LEKCIJAS VECĀKIEM & NODARBĪBAS BĒRNIEM

Ar lekcijām uzstājamies skolas vecāku sapulcēs, metodiskajās dienās un konferencēs. Vecākiem lasām lekcijas par bērnu disciplinēšanu, motivēšanu un bērnu panākumu priekšnoteikumiem. Vadām nodarbības skolēniem par veiksmīgas karjeras izvēli, sevis motivāciju un pašdisciplīnu.

Lai vienotos par tēmu, tā formātu un saņemtu informāciju par izmaksām, rakstiet uz e-pastu info@sii.lv vai zvaniet uz mobilo tālruni +371 26661496.

"KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM BŪT VEIKSMĪGAM?"

“Kā palīdzēt bērnam, lai viņš būtu veiksmīgs visās dzīves jomās. Kā palīdzēt bērnam, lai skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes karjerai? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim šajā lekcijā. Liela daļa bērnu ikdienā jūt spriedzi, kas traucē mācīties atbilstoši spējām. No pedagogiem un vecākiem tas prasa virzīt bērnus uz panākumiem soli pa solītim, balstoties uz pozitīvajiem sasniegumiem. Vecāku atbalsts ir neaizstājams un kopā pavadītais laiks ar bērniem dažādās nodarbēs ir neizmērojamā vērtībā. Vecāku atbalstam lekcijas laikā tiks sniegtas pārdomas un rosinošas idejas kopābūšanai ar savu bērnu dažādās aktivitātēs.”

"KĀ DISCIPLINĒT UN IZAUDZINĀT LAIMĪGU BĒRNU?"

“Bērna audzināšana ir viens no vecāku atbildīgākajiem darbiem kāds vien ir iedomājams. Kas ir nepieciešams bērna laimei? Ko nozīmē būt labiem vecākiem un, kādi ir priekšnoteikumi, lai bērns būtu laimīgs un apmierināts? Vecākiem ir būtiski izvērtēt, kā veidot un vēlāk nezaudēt kontaktu ar bērnu, kādas ir pozitīvas disciplinēšanas metodes un, ko nozīmē būt labiem vecākiem. Savukārt, lai spētu atbalstīt bērnus mūsdienu mācību procesā, noderīgi ir praktiski ieteikumi gan vecākiem, gan pedagogiem, kā uzklausīt bērnu, kā sadzīviskas situācijas izmantot prasmju apgūšanai un, cik svarīga bērna attīstībai ir vecāku sniegtais atbalsts. Vecāku atbalstam šai lekcijā praktiskā un radošā veidā tiek sniegti laimīga bērna priekšnoteikumi. Piemēram, svarīgs priekšnoteikums laimīga bērna audzināšanā ir attiecības ģimenē un kopīgas brīvā laika aktivitātes ar vecākiem, kas ir neizmērojama vērtība. Kā piepildīt šo kopābūšanu?"

"KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM GŪT IEDVESMU UN MOTIVĀCIJU?"

“Pēdējos gados arvien biežāk tiek runāts par mācīšanās negatīvo un pozitīvo motivāciju. Nereti piemirstam, ka motivācija un panākumi mācībās ir cieši saistīti un viens otru ietekmē. Šajā lekcijā tiek runāts par to, kas ir tas, kas bērnos motivāciju veicina un, kas traucē – vai tie ir negatīvie mācību pārdzīvojumi, trauksme, bailes no neveiksmes, atstumtība klasē, nepietiekama gribas piepūle, uzņēmības trūkums, nepietiekams atbalsts un izpratne, pašapziņas kritums vai citi faktori. Lekcijā tiek runāts par to, kā veidot un veicināt bērnā mācīšanās motivāciju un kādus instrumentus izmantot.”

"PIEAUGUŠO UN BĒRNU PIECAS MĪLESTĪBAS VALODAS"

“Katram piemīt sava īpašā mīlestības valoda, ar kuru izteikt savas emocijas un jūtas. Pie tam, ar šo individuālo mīlestības valodu katrs jau piedzimst. Pēc Gerija Čepmena šīs mīlestības valodas ir piecas: apbrīnošana, apliecinājuma vārdi; kvalitatīvi pavadīts laiks; mīlestības darbi; fizisks pieskāriens; dāvanu pasniegšana. Otra cilvēka mīlestības valodas izpratne sniedz iespēju atrast kopīgu valodu un izveidot siltas un mierpilnas attiecības. Pie tam, ne jau tikai pieaugušajiem, arī bērniem ir nepieciešami mīlestības apliecinājumi un bērna mīlestības valodas izzināšana ir viņa laimes pamats."

"KĀ IEMĀCĪT BĒRNAM APIETIES AR NAUDU?"

"Bērnam rīkoties ar naudu ir jāmācās un šis solis ir jāsper jau bērnībā, sākot no piecu gadu vecuma. Bērnam ir jāapzinās, no kurienes rodas nauda par kuru tiek iegādāts ēdiens, rotaļlietas un pirktas skolas lietas. Viens no lieliskākajiem veidiem, kā bērnam mācīt apdomīgi tērēt naudu, ir veidot situācijas simulācijas - kino un teātra izrādes, veikalu un kafejnīcu. Šādā veidā bērnam ir iespējas attīstīt ne tikai matemātiskās prasmes, bet izpausties arī radoši un iesaistīt tajā visus ģimenes locekļus. Šādas situācijas simulācijas izvēršas par aktivitāti un galveno pasākumu visai ģimenei, kurā tiek iesaistīti gan lielie, gan mazie."

"MŪSDIENĪGA PEDAGOGA PAŠTĒLA VEIDOŠANA SKOLAS VIDĒ"

"Lekcijas laikā tiek sniegtas praktiskas zināšanas sava profesionālā tēla veidošanā, krāsu izvēlē un aksesuāru piemērošanā. Kas ir tas, ko un kā redz bērni un pusaudži? Kāda ir vizuālā tēla nozīme un tā psiholoģiskā ietekme? Lekcijas laikā tiek izzināts, kā veidot savu profesionālo imidžu, plānot funkcionālu garderobi atkarībā no darba pienākumiem un amata, izvēlēties aksesuārus un saskaņot krāsas."

Kursi pedagogiem speciālajā izglītībā un audzināšanasjautājumos
Lekcija vecākiem un pedgogiem bērnu tiesību aizsardzībā un audzināšanas jomā
Lekcija vecākiem un pedgogiem bērnu tiesību aizsardzībā un audzināšanas jomā
Kursi speciālajā izglītībā bērnu tiesību aizsardzībā un audzināšanas jomā
Lekcija kā bērniem uzvesties un ģērbties skolā
18.03.2017.
Ieskats kursos International School of Riga

Video ieskats Institūta lektoru vadītajos kursos International School of Riga kolektīvam. Aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties.

Tā bija aizraujoša un pieredzes bagāta diena un mēs esam gandarīti par to. Paldies kursu dalībniekiem par pozitīvajām atsauksmēm.

bottom of page