top of page

+371 26661496

info@sii.lv

Profesionālās tālākizglītības centrs "Sociālo Interešu Institūts"

Izglītības iestādes reģ. Nr. 3361802498

Biedrība "Sociālo Interešu Institūts"

Reģ. Nr. 40008105204

Jura Alunāna iela 8-1, Rīga, LV-1010

Vadītāja Kristīne Beinaroviča

bottom of page