top of page
Elizabeth Skylark kopija kopija kopija k

KARJERAS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS BĒRNIEM, PUSAUDŽIEM UN JAUNIEŠIEM

Karjeras izglītības nodarbības sniedz informāciju par šī laika profesiju daudzveidīgumu, rada iespēju izzināt, izpētīt konkrētas profesijas. Šīs nodarbības veicina skolēnu pašizpēti ar mērķi atklāt savas stiprās puses un intereses, kas palīdzētu profesijas izvēlei. Nodarbībās ar spēlēm un uzdevumiem katrs var izpētīt savas intereses.

Lai pieteiktu karjeras  izglītības nodarbības Jūsu izglītības iestādē un gūtu papildus informāciju, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

"KĀ REALIZĒT SAVU PROFESIONĀLO IECERI?"

Šīs nodarbības ietvaros skolēniem ir iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, dzirdēt personīgo profesionālās izaugsmes stāstu un praktiski izmēģināt savas spējas un intereses. Profesiju pārstāvji stāsta, kā vispirms radās ideja, kā tā pārvērtās realitātē un kādu ieguldījumu, iedvesmu tas prasīja.

Nodarbības palīdz skolēniem iepazīt profesiju dažādo pasauli un dzirdēt veiksmes stāstus - tādējādi gūstot iedvesmu un motivāciju arī saviem nākotnes mērķiem. Šīs nodarbības veicina iztēli un savu sapņu piepildījumu.

Lai pieteiktu karjeras izglītības nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

"MĒS IEPAZĪSTAM FOTOGRĀFA PROFESIJU"

Nodarbības laikā profesionāla fotogrāfa vadībā skolēni caur sajūtām, darbošanos grupās un pa vienam iepazīst fotogrāfa profesiju. Ļoti noderīgi ir uzzināt par fotogrāfijas žanriem – portretu fotogrāfiju, modes (fashion) fotogrāfiju, ainavu fotogrāfiju, kluso dabu. Praktiski darbojoties, skolēniem ir iespēja iejusties gan modeļa, gan fotogrāfa lomā. Tiek demonstrēti arī dažādi kameras leņķi un gaismu spēles, lai panāktu, ka kāds no tēliem kadrā izskatās vājāks.

 

Nodarbības nobeigumā skolēni izspēlē ainu “autobuss”, ko fotogrāfs fotografē. Uzņemtās fotogrāfijas paliek par piemiņu skolēniem par nodarbību.

 

Lai pieteiktu karjeras izglītības nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

"ES VĒLOS KĻŪT PAR UZŅĒMĒJU - AR KO MAN SĀKT?"

Nodarbībās tiek pilnveidota jauniešu  izpratne par uzņēmējdarbību, tiek attīstīta skolēnu prasme karjeras mērķa definēšanā un stratēģiskā plānošanā. Nodarbība ir ar skolēnu iesaisti diskusijā un praktiskā darbā, uzņēmējspēju pašnovērtējuma izveidi un uzņēmējspēju attīstīšanas plāna sagatavošanu.

Nodarbības “Es vēlos kļūt par uzņēmēju - ar ko man sākt?” palīdz vidusskolēniem pilnvērtīgāk izprast savu mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu un to, ka nepieciešams rīkoties, lai savus izvirzītos mērķus arī sasniegtu. Šīs nodarbības stimulē atbildību un uzņemšanos par saviem sapņiem.

Lai pieteiktu karjeras izglītības nodarbību izglītības iestādē, lūdzam zvanīt +371 26661496 vai rakstīt info@sii.lv.

22.11.2015.
LR5 raidījumā "Čau, mammīt!"

Viesojoties LR5 raidījumā "Čau, mammīt!", aizdomājāmies par to, cik svarīga ir vecāku atbildība tajā, kā likt bērnam saprast savas atbildības robežas. Bieži vecāki baidās bērnam dot vaļu, tādējādi nododot savas bailes, taču bērnam ir svarīgi ļaut sajust savu brīvība spēku un to apzināties. Tā ir vecāku loma - būt kopā ar bērnu un palīdzēt viņam izzināt šo pasauli, taču tajā pašā laikā bērnam arī ļaujot apjaust savu iespēju robežas. Tas nozīmē ļaut bērnam izzināt pasauli caur savu paša pieredzi.

bottom of page